Recursos de l'empresa

El nostre nom comercial és CONSTRUCCIONS GARCIA S.L.

La nostra empresa es dedica a l’execució de projectes:

 • OBRA NOVA
 • TOT TIPUS DE REFORMES INTERIORS / EXTERIORS.
 • INSTAL·LACIONS

Som una empresa de construcció i reformes integrals amb dilatada experiència que abasta amb el mateix compromís i eficiència des d’una reforma domèstica de petit volum, fins a construccions d’habitatges unifamiliars i edificis amb totes les seves instal·lacions de major envergadura.

Les disciplines concertades amb el servei de prevenció són:

Seguretat en el Treball, amb una avaluació inicial dels riscos derivats del treball en la nostra empresa. A més de la vigilància de la salut, amb revisions mèdiques periòdiques als nostres treballadors.

La nostra empresa fa, periòdicament, cursos en els centres de la FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, així com en altres centres acreditats en diferents especialitzacions:

 • Conductor de carretons elevadors
 • Prevenció de Riscos Laborals en construcció nivell bàsic
 • Prevenció de Riscos Laborals especialitat de paleta
 • Prevenció de Riscos Laborals especialitat encofrador
 • Muntador de bastides recolzades
 • Operador de plataformes elevadores mòbils amb persones
 • Operador de grua torre
 • Curs Bàsic d’Interpretació de plànols
 • Curs Bàsic de Planejament Urbanístic
 • Curs Bàsic de Polítiques de Sòl i Habitatge

POLÍTICA COMERCIAL I GESTIÓ DE LA QUALITAT

La nostra política comercial es basa en una atenció al client i un pla de fidelització.

La nostra prioritat és establir una relació directa amb el client, creant una relació duradora, obtenint clients lleials i satisfets, atenent queixes i reclamacions, mantenint una vincle estable amb antics clients.

La nostra empresa és una societat de serveis de paleta en la construcció prioritzant la qualitat en els nostres acabats i l’orientació en pressupostos de diversa índole cap al client o consumidor.